Onderzoek naar het Burgerservicenummer

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft in opdracht van RvIG onderzoek gedaan naar het functioneren van het huidige BSN-stelsel en naar de ontwikkelingen waarin het BSN een rol speelt of gaat spelen.

In november 2007 is het burgerservicenummer (BSN) ingevoerd. Dit unieke, persoonsgebonden nummer voorziet in de behoefte van de overheid om haar burgers op een eenduidige manier te kunnen identificeren.
Bij de invoering van het BSN in 2007 en de inrichting van de bijbehorende voorzieningen zijn keuzes gemaakt. Het feit dat het BSN al zo lang meegaat en de ontwikkelingen in het BSN-domein waren aanleiding voor BZK om onderzoek te laten doen naar het functioneren van het nummer en het stelsel waarin het nummer een rol speelt. Ook wil BZK nadenken over een beleidsmatige toekomstvisie voor het nummer en een kader waarbinnen het nummer gebruikt mag worden, gelet op nationale en internationale ontwikkelingen.

De ADR heeft, in opdracht van Rhodia Maas, algemeen directeur van RvIG, onderzoek gedaan naar het functioneren van het huidige BSN-stelsel en naar de ontwikkelingen waarin het BSN een rol speelt of gaat spelen. Het doel van het onderzoek is inzicht te bieden aan het ministerie van Binnenlandse Zaken voor een door het ministerie te ontwikkelen toekomstbestendige beleidsvisie op het gebruik van het BSN.