RvIG voortaan verantwoordelijk voor Autorisatielijst BSN-gerechtigden

Met ingang van 1 juli 2021 is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) verantwoordelijk voor de Autorisatielijst BSN-gerechtigden (ALB). Op deze lijst staan de organisaties die, voor hun publieke taken, het recht hebben om gebruik te maken van het burgerservicenummer (BSN). RvIG doet de toetsing hiervoor, namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Tot 1 juli 2021 verliep de aanvraag voor een toetsing of een partij recht heeft op het gebruik van het BSN via de website van Logius. Met ingang van 15 juli 2021 kunnen organisaties rechtstreeks bij RvIG een toetsing BSN-gerechtigdheid aanvragen. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van de volgende aanvraagformulieren:

  • reguliere aanvraagformulier toetsing BSN-gerechtigdheid
  • aanvraagformulier toetsing BSN-gerechtigdheid voor gemeenten

Deze formulieren kun je downloaden op onderstaande pagina.

Op de webpagina van de ALB kunnen organisaties die op de ALB geplaatst willen worden informatie vinden over de ALB en over het toetsingsproces. Ook kunnen burgers op de ALB zien welke organisaties het recht hebben om het BSN te gebruiken.

De organisaties die voor hun wettelijke taken het BSN mogen gebruiken, verlenen (digitale) diensten waarbij het gebruik van het BSN nodig is. Dit zijn vaak overheidsorganisaties, zoals gemeenten, of andere organisaties, zoals pensioenfondsen.