Proefomgeving BV BSN

Een gemeente of organisatie die toegang wil tot de Beheervoorziening BSN (BV BSN) voor het stellen van verificatievragen, doorloopt eerst een aansluittest op de proefomgeving BV BSN. De proefomgeving kan ook gebruikt worden voor het uitvoeren van systeemtesten.

Certificaat PKIoverheid nodig

De proefomgeving BV BSN werkt alleen met een een geldig G2 (SHA256) Services Certificaat, type Server. Zorg dat u deze aanschaft en installeert voordat u verder gaat met de aansluittest.

Meer informatie over PKIoverheid-Certificaten.

IP-adressen

Lukt het niet om met IP-adressen verbinding te maken met de proefomgeving? Neem dan contact op met uw leverancier.

Kan de leverancier u niet helpen? Neem dan contact op met RvIG.

Controleren geldigheid identiteitsdocument

In de proefomgeving is alleen het testen van de geldigheid van een rijbewijs mogelijk.

Testset proefpersonen

De testset in de proefomgeving is zo breed mogelijk gemaakt.

Nieuwe proefpersonen kunnen worden aangevraagd bij RvIG (de beheerder van de BV BSN) en worden na een positieve beoordeling door RvIG toegevoegd. De aanpassing van de testset is definitief. Het is niet mogelijk om tijdelijk proefpersonen toe te laten voegen.