Wat zijn mogelijke antwoorden op vragen aan de Beheervoorziening BSN?

Mogelijke antwoorden zijn:

  • Op de vraag of een nummer een BSN (burgerservicenummer) is, zal het antwoord zijn: het nummer is een BSN of het nummer is geen BSN.
  • Op de vraag welke identificerende gegevens horen bij een nummer, is het antwoord: de gegevensset BSN.
  • Op de vraag welk BSN hoort bij een set identificerende gegevens, is het antwoord: de gegevensset BSN.
  • Het antwoord op de vraag over de geldigheid van het document is: het document staat wel/niet geregistreerd als ongeldig. Een gebruiker moet zelf vaststellen of de combinatie klopt.
  • Op de vraag of de identificerende gegevens horen bij een nummer, is het antwoord: de gegevensset BSN.