Wat is de sectorale berichtenvoorziening?

Een sector stelt zelf een sectorale berichtenvoorziening in. Deze sectorvoorziening fungeert als intermediair tussen gebruiker en beheervoorziening BSN (burgerservicenummer).

De BSN-verificatievragen van een gebruiker uit die sector aan de beheervoorziening BSN kunnen/moeten via deze voorziening gaan lopen, al naar gelang de wettelijke verplichting daartoe in bestaande wet- en regelgeving. Een gebruiker in die sector hoeft/mag zich daarom niet aanmelden bij de beheervoorziening BSN. Hij meldt zich aan bij de sectorale berichtenvoorziening als hij gebruik wil maken van de voorzieningen van de beheervoorziening BSN.