Welke stappen moet ik nemen om aan te sluiten op de Beheervoorziening BSN?

De stappen om aan te sluiten op de Beheervoorziening BSN (burgerservicenummer) zijn afhankelijk van het antwoord op de volgende vragen. Allereerst moet u weten of uw organisatie in aanmerking komt voor het stellen van verificatievragen aan de Beheervoorziening BSN.

Daarvoor beantwoordt u een aantal vragen:

  • Worden er op dit moment persoonsgegevens verwerkt of uitgewisseld met andere overheidsorganisaties?
  • Is er sprake van direct contact met de burger?
  • Maakt u hierbij gebruik van het sofinummer?
  • Uit welke bron komen de sofinummers in de huidige bestanden?
  • Is er een aansluiting op het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens)?

Komt u in aanmerking, dan moet u allereerst de interne gevolgen bepalen. Vervolgens moet u de organisatie aanmelden voor aansluiting. U geeft zich op bij de relatiebeheerders van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens op telefoonnummer 088 900 1000 (lokaal tarief).