Waar vind ik mijn burgerservicenummer?

Je kunt je burgerservicenummer vinden op je paspoort, identiteitskaart en rijbewijs uit Nederland. Je kunt het nummer ook online opzoeken via MijnOverheid. Daarnaast vind je het BSN op een Nederlandse loonstrook, jaaropgaaf, zorgpas of zorgpolis. Op deze pagina leggen we uit waar je je BSN vindt, dit is afhankelijk van het soort document.

BSN op paspoort

Jouw burgerservicenummer (BSN) staat in je Nederlandse paspoort op de voorkant of achterkant van de houderpagina. De houderpagina is de harde kunststof pagina waarop je pasfoto staat.

BSN op paspoort vanaf 2021

Heb je een paspoort afgiftedatum 30 augustus 2021 of later? Dan staat je BSN in een QR-code en leesbare cijfers op de achterkant van de houderpagina (de pagina met jouwpasfoto) van het paspoort. Het BSN bestaat uit 9 cijfers. Boven je BSN staat ‘persoonsnummer’, dat is een ander woord voor BSN. Op onderstaande afbeelding is de plek waar je het BSN kunt vinden rood omcirkeld.

Paspoort 2021
Beeld: ©RvIG / RvIG

BSN op paspoort vóór 2021

Heb je een paspoort met een afgiftedatum vóór 30 augustus 2021? Dan staat jouw BSN op de achterkant van de houderpagina (de pagina met je pasfoto). Het BSN bestaat uit 9 cijfers. Boven je BSN staat ‘persoonsnummer’, dat is een ander woord voor BSN. Op onderstaande afbeelding is de plek waar je het BSN kunt vinden rood omcirkeld.

Paspoort model 2014

BSN op identiteitskaart

Jouw burgerservicenummer (BSN) staat op achterkant van je Nederlandse identiteitskaart (ID-kaart). Het BSN staat op de achterkant. Heb je een ID-kaart van 2 augustus 2021 of later? Dan staat je burgerservicenummer ook in een QR-code op de achterzijde van je identiteitskaart. Op onderstaande afbeelding is de plek waar je het BSN kunt vinden rood omcirkeld.

ID kaart 2021
Beeld: ©RvIG / RvIG

BSN op rijbewijs

Je vindt jouw burgerservicenummer (BSN) op de achterkant van uw Nederlandse rijbewijs, linksboven. Het nummer, in dit voorbeeld 000000000 vóór de / is het BSN. Het nummer achter de / is het rijbewijsnummer.

Rijbewijs

BSN online opzoeken via MijnOverheid

Je kunt je BSN online opzoeken via MijnOverheid.

BSN op zorgpas

Op een Nederlandse zorgpas vindt je het nummer meestal bij BSN of Personal identification number.

Een BSN bevat geen persoonlijke informatie

Een BSN is een zogenaamd 'informatieloos' nummer. Dit betekent dat er geen persoonlijke informatie, bijvoorbeeld iemands geboortedatum, in het BSN verwerkt is. Een persoon is daarom niet te herkennen aan een BSN.