Functieprofiel Interim unit manager Caribisch gebied

Altijd al willen werken in het Caribisch gebied? Ben je een sterke persoonlijkheid die houdt van verbetertrajecten? Dan zoeken wij jou voor de pool van ervaren ambtenaren Burgerzaken die tijdelijk ingezet kunnen worden bij een afdeling Burgerzaken in één van Caribische “gemeenten”. Voor deze pool zoeken we momenteel een interim unit manager Klantenloket voor het eiland St Eustatius.

Functienaam
Interim unit manager Klantenloket Census Office

Schaal
Het salarisniveau van de functie is schaal 10/11, afhankelijk van kennis en ervaring.
(De reis- en verblijfkosten zijn voor rekening van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).)

Functieomschrijving
De afdeling Klantenloket (Burgerzaken) van St Eustatius heeft een ervaren meewerkend voorman nodig die in staat is een kwaliteitsverbeteringsslag te maken, veranderingen te initiëren, te implementeren en te begeleiden.
Vanwege de beperkte omvang van de afdeling moet de interim unit manager actuele kennis hebben van de uitvoering van de burgerzaken taken en deze kennis over kunnen dragen aan de medewerkers. De interim unit manager werkt samen met de senior medewerker en de medewerkers Burgerzaken aan een verbeterslag om de inhoudelijke kwaliteit van de bevolkingsadministratie (PIVA) en de burgerzakenprocessen naar een hoger niveau te brengen. Het gewenste eindresultaat is een kwalitatief goed functionerende afdeling Burgerzaken die is toegesneden op haar taken, rol en verantwoordelijkheden.
Als interim unit manager Klantenloket ben je verantwoordelijk voor het opstellen en (laten) uitvoeren van een verbeterplan voor de kwaliteitsverbetering van de PIVA, het afgifteproces reisdocumenten en de overige taken van de afdeling.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van procedures en het opzetten van een systeem voor resultaatmeting van medewerkers; het verbeteren van de dienstverlening door te werken aan de service- en klantgerichtheid; het opstellen van een opleidingsplan voor het personeel; het doorlichten van werkprocessen en –procedures, alsmede het begeleiden en uitvoeren van projecten.
Tenslotte zorg je voor het ondersteunen van het opstellen van een profiel, de werving en selectie en zo mogelijk het inwerken van de unit manager Klantenloket.

Functie-eisen

  • Tenminste vijf jaar ervaring met processen op een afdeling Burgerzaken
  • Ervaring met leidinggeven binnen een kleine organisatie
  • Ervaring met verbetertrajecten

Competenties:

  • Plannen en organiseren
  • Samenwerken en coachen
  • Omgevingsbewustzijn en integriteit

Je rapporteert aan de stelselverantwoordelijke voor het Caribisch gebied bij RvIG.

Nadere informatie
Sint Eustatius is één van de eilanden in het Caribisch gebied behorend tot het Nederlands Koninkrijk. Het eiland heeft circa 3200 inwoners.
Het werken in een kleine samenleving waarin de afstand tussen bestuur, medewerkers en burgers gering is, vraagt om iemand met bestuurlijke sensitiviteit en inlevingsvermogen maar die ook stevig in zijn schoenen staat. Je bent in staat om met betrokkenheid en professionele onafhankelijkheid als een echte doorzetter te werken aan de uitvoering van een verbetertraject voor Burgerzaken.
Het bezit van een rijbewijs is noodzakelijk vanwege de afwezigheid van openbaar vervoer op St Eustatius. De kosten voor autohuur zijn voor rekening van RvIG.

Dienstverband
RvIG zoekt een collega die vanuit een gemeente gedetacheerd kan worden bij RvIG. De uitzending gebeurt vanuit RvIG. De medewerker treedt niet in dienst van het openbaar lichaam. RvIG is opdrachtgever.

Uren per week: 40

Vragen
Voor verdere informatie over de functie kunt u terecht bij de heer Gilles Landheer:
E-mail: gilles.landheer@rvig.nl (Tel: 06 29 052 840).

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

De kernwaarden van de democratie: het ministerie van BZK zorgt ervoor dat die gewaarborgd zijn. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur, en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen. Het ministerie draagt eraan bij dat burgers kunnen wonen in betaalbare, veilige en energiezuinige woningen in een buurt waar iedereen meedoet en het prettig leven is. Daarnaast werkt BZK aan een kleinere en efficiëntere overheid, zodat die met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven kan bereiken.
'Samen leven en wonen, in een democratische rechtsstaat, met een slagvaardig bestuur. BZK, duidelijk voor mensen.'

Rijksdienst voor Identiteitsgegevens
RvIG is dé uitvoeringsorganisatie op het gebied van persoonsgegevens en reisdocumenten voor het Koninkrijk der Nederlanden. We werken aan een goed en veilig beheer en gebruik van de Basisregistratie Personen, het Burgerservicenummer en aan het terugdringen van adres- en identiteitsfraude. Ook zijn we verantwoordelijk voor het stelsel van reisdocumenten (paspoorten) en identiteitskaarten. We doen dit werk voor gemeenten en andere betrokken overheidsinstanties en koepelorganisaties, zoals de Belastingdienst, het UWV, de pensioenfondsen en de SVB. Ook in het Caribische deel van het Koninkrijk bouwen we samen aan een betrouwbare persoonsinformatievoorziening.
We innoveren onze dienstverlening voortdurend, ook vanwege de snelle ontwikkelingen in de digitalisering. Elektronische identiteit en Digitaal 2017 zijn daar goede voorbeelden van. Uiteraard kijken we daarbij zorgvuldig naar de gevolgen die deze veranderingen hebben voor privacybescherming en informatiebeveiliging. Er zijn maar weinig landen die zo’n betrouwbaar en goed functionerend systeem voor identiteitsgegevens hebben als Nederland. We staan voor de kwaliteit van de stelsels met persoonsgegevens, zodat alle Nederlanders een correcte en veilige administratieve identiteit hebben. Wij werken daar met hart en ziel aan. En we zijn er trots op.