Logisch Ontwerp BES versie 1.4a

Het Logisch Ontwerp Bonaire, Sint Eustatius, Saba (LO BES) beschrijft de minimaal te stellen functionele eisen aan de PIVA-systemen van de eilanden en aan het centrale PIVA-V-systeem. De technische uitrol en implementatie van de inhoudelijke wijzigingen van het Logisch Ontwerp BES 1.4a zijn nog niet afgerond. Per 1 april 2021 is dit wel het geval.
De in het LO vastgelegde voorschriften zijn minimaal noodzakelijk om te zorgen voor uniformiteit in de gegevensverzameling en - bewerking.

De functionele eisen in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zijn conform de BES-regelgeving.