Nieuwe versie informatieblad voor studenten Caribisch gebied

Op onze website is een nieuw informatieblad beschikbaar voor studenten afkomstig uit het Caribisch gebied.

De informatie kun je als aankomend student uit het Caribisch gebied gebruiken ter voorbereiding op je inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) in Nederland.

Met het informatieblad komen we tegemoet aan de wensen vanuit de verschillende ketenpartners. Dit zijn bijvoorbeeld de afdelingen Burgerzaken van gemeenten, studiefinanciering-verlenende instanties (in Nederland en in het Caribisch deel van Nederland) en de Nationale Ombudsman. Deze ketenpartners zijn betrokken bij het begeleiden en de inschrijving in de BRP van de Caribische studenten in Nederland.