Bescherm je identiteit

Identiteitsfraude plegen wordt moeilijker als mensen hun identiteit beter beschermen.

Gebruik de KopieID-app

Het ministerie van BZK heeft de KopieID-app ontwikkeld. Met deze app maakt iedereen een veilige kopie van een identiteitsbewijs. Dit kan door een datum en het doel van de kopie als watermerk op de kopie aan te brengen.

Naast het gebruik van de KopieID-app vindt het CMI het goed om de burger bewust te maken van het voorzichtig omgaan met (eigen) persoonsgegevens. Het is voor bedrijven lang niet altijd nodig of toegestaan om een kopie van een identiteitsbewijs te vragen. Vaak is registratie van het soort legitimatiebewijs en het documentnummer voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706’. Als het al nodig is een kopie te verstrekken, volg dan de tips om fraude met een kopie te voorkomen.

Nieuw paspoort of identiteitskaart bij (vermoeden van) fraude

Het is mogelijk om een nieuw paspoort of identiteitskaart aan te vragen als er identiteitsfraude heeft plaatsgevonden met (een kopie van) een paspoort of identiteitskaart. Een nieuw document aanvragen kan soms ook als er geen fraude heeft plaatsgevonden, maar er een grote kans bestaat dat dit alsnog gebeurt.

Onderaan de pagina is een procedure die gemeenten en burgers moeten volgen.

Informatiebladen

Onderstaande informatiebladen kunnen gemeenten printen of laten drukken om zo aan burgers mee te geven bij de uitgifte van een nieuw identiteitsdocument of rijbewijs.