Campagne identiteitsfraude van start in Caribisch Nederland

Om identiteitsfraude (ID-fraude) in Caribisch Nederland te voorkomen heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) in samenwerking met het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) een voorlichtingscampagne ontwikkeld. De komende tijd wordt via verschillende kanalen meer uitleg gegeven over wat ID-fraude is en wat je kunt doen om deze vorm van (cyber)criminaliteit te voorkomen.

In Caribisch Nederland zijn veel online diensten en de ontwikkelingen gaan snel. Door de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba te informeren over de gevaren van ID-fraude, wordt bewustzijn gecreëerd. Zo kan deze vorm van cybercriminaliteit zoveel mogelijk worden voorkomen.

Om de impact van de voorlichtingscampagne te vergroten werkt het KPCN samen met banken en het midden- en kleinbedrijf (MKB). Zij hechten ook veel waarde aan het voorkomen van ID-fraude en hebben hun eigen communicatiekanalen. Door gelijktijdig te communiceren, horen de inwoners van Caribisch Nederland dezelfde boodschap uit verschillende hoeken.

Cyberteam
Sinds april 2021 heeft het KPCN een speciaal cyberteam met het doel de komende jaren goede ondersteuning te bieden bij cybercriminaliteit. Het cyberteam van het KPCN is uniek in Caribisch Nederland. Het team houdt zich bezig met het tegengaan en bestrijden van cybercriminaliteit en het verhogen van de digitale veiligheid (cybersecurity). Cybercriminaliteit en ID-fraude liggen vaak in elkaars verlengde. Ze zoeken hierbij actief naar de (internationale) samenwerkingen met korpsen, organisaties en partners die hierbij willen ondersteunen.

Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude
Het Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) is onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Bij het CMI kunnen burgers terecht voor:

  • het melden van identiteitsfraude
  • tips om identiteitsfraude te voorkomen
  • advies en ondersteuning als men slachtoffer is van identiteitsfraude

Daarnaast levert het CMI met presentaties, workshops en andere voorlichtingsactiviteiten een bijdrage aan bewustwording en preventie van identiteitsfraude.