Als de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens levert RvIG een belangrijke bijdrage aan de agenda Digitale Overheid, programma eID en programma eIDAS.

Om Nederlanders en andere burgers binnen de Europese Economische Ruimte (EER) de mogelijkheid te geven om elektronische diensten af te nemen met een goede beveiliging, werken wij aan de realisatie van de elektronische Nederlandse Identiteitskaart, wordt het Basisregister Reisdocumenten vernieuwd en realiseren wij de centrale faciliteit BRPk voor het opzoeken van een BSN.

Hiermee dragen we bij aan het kabinetsbeleid dat burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. En zorgen wij voor de levering van betrouwbare persoonsgegevens aan onze klanten.

DigiD

De overheid wil ervoor zorgen dat burgers en ondernemers op één plek digitaal hun persoonlijke zaken met overheden en instellingen kunnen regelen. In Nederland hebben we daarvoor DigiD ontwikkelt. DigiD staat voor digitale identiteit en wordt gebruikt om in te loggen bij websites van de overheid en instellingen.

Digitale agenda

De wereld verandert in rap tempo. Nederland digitaliseert en dat biedt grote kansen om dingen slimmer te doen. We willen als overheid, in de meest brede zin van het woord, die kansen benutten. Tegelijkertijd is het van groot belang dat we ook de keuzevrijheid van de burger respecteren. De Digitale Agenda ‘NL DigiBeter’ gaat over het benutten van kansen en het borgen van rechten.