BRPk

Om Nederlandse overheidsdiensten te ondersteunen bij het bieden van diensten conform de eIDAS-verordening, heeft RvIG het Basisregistratie Personen koppelpunt (BRPk) ontwikkeld. Met het BRPk zorgt RvIG ervoor dat houders van een Europees erkend identificatiemiddel kunnen inloggen bij publieke en private organisaties met een publieke taak.

Bij het inloggen moet een burgerservicenummer (BSN) aan de persoon gekoppeld worden. RvIG maakt hiervoor gebruik van een geavanceerde zoekfunctionaliteit, zodat met een grote mate van zekerheid het bij de houder behorende BSN kan worden gevonden. Dit bespaart deze organisaties, die het BSN als voorwaarde hanteren voor digitale dienstverlening, de inspanning om een eigen systeem te bouwen. Daarnaast wordt de kans op het vinden van het juiste BSN groter.

Voor wie is BRPk

Het BRPk is er voor de dienstverleners, zoals de Belastingdienst, DUO en UWV. Met het BRPk kunnen de dienstverleners efficiënter hun dienstverlening conform de eIDAS-verordening uitvoeren, wordt de privacy van de burger optimaal gewaarborgd en geven wij invulling aan het kabinetsbeleid dat EU-burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen.

Inzageregister BSNk

Via het inzageregister kan iedereen zelf zien welke middelen er aan zijn of haar BSN zijn gekoppeld. Als blijkt dat er een onbekend middel is gekoppeld, dan kan de persoon zelf actie ondernemen. Dit inzageregister wordt momenteel gebouwd door Logius.