Digitaal identiteitsbewijs (virtueel identiteitsdocument)

Het huidige paspoort en de Nederlandse identiteitskaart zijn het resultaat van jarenlange verbeteringen van het beveiligingsconcept. Van beveiligd drukwerk en innovatieve beveiligingskenmerken tot aan de introductie van de chip in het reisdocument. Organisaties kunnen deze kenmerken en de chip uitlezen voor verificatie.

Experiment

RvIG werkt aan de ontwikkeling van een virtuele versie van het identiteitsdocument. U kunt straks uw identiteit digitaal aantonen met uw smartphone. We werken op dit moment, in een proefopstelling, aan een veilig werkend middel. In deze proef wordt bekeken of het veilig en gebruikersvriendelijk is, hoe het past in de wetgeving en hoe werkbaar voor diverse organisaties.

Agenda digitale overheid

Met de ontwikkeling van een virtueel identiteitsdocument  spelen we in op de veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de wensen vanuit de agenda ‘Digitale Overheid’. Met deze nieuwe dienstverlening slaan we een brug tussen overheid, burger en private sector zodat we nog beter met elkaar kunnen samenwerken in onze digitale samenleving. In 2020 brengt RvIG advies uit over deze verkenning en de mogelijke verdere implementatie van dit instrument.