Digitale agenda

De wereld verandert in rap tempo. Nederland digitaliseert en dat biedt grote kansen om dingen slimmer te doen. We willen als overheid, in de meest brede zin van het woord, die kansen benutten. Tegelijkertijd is het van groot belang dat we ook de keuzevrijheid van de burger respecteren.

De Digitale Agenda ‘NL DigiBeter’ gaat over het benutten van kansen en het borgen van rechten.

Zie ook

eIDAS: veilige inlog binnen Europa

Burgers en bedrijven moeten binnen Europa veilig zaken met de overheid kunnen regelen met behulp van een digitale identiteit. Dit is geregeld in de Europese eIDAS-verordening. Om dit mogelijk te maken, werkt RvIG onder andere aan de centrale faciliteit BRPk.