Elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK)

Met de elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK) kunnen alle Nederlanders op een veilige manier inloggen bij publieke en (private) organisaties met belangrijke maatschappelijke taken, zoals pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

Met de eNIK kan je via je telefoon (of externe kaartlezer) inloggen op DigiD. Naar verwachting komt de eNIK in het najaar 2019 beschikbaar.

Rijbewijs van 26 mei 2018

Een rijbewijs dat vanaf 26 mei 2018 is afgegeven heeft een chip. Een beeldmerk op de achterkant van het rijbewijs geeft aan of het rijbewijs de extra functie heeft waardoor het rijbewijs geschikt is om in de toekomst te gebruiken om online in te loggen via DigiD op websites van overheid, zorg en pensioenfondsen.