Verkenning Blockchain pensioensector en RvIG

We veranderen steeds sneller en vaker van baan. Dit heeft tot gevolg dat we ook regelmatig wisselen van pensioenfonds. Het overdragen van gegevens van het ene naar het andere pensioenfonds kan een relatief langdurig en kostbaar proces zijn.

Samen met een aantal partijen in de pensioensector is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens een verkenning gestart om te onderzoeken of identiteitsgegevens via een centrale persoonsadministratie kunnen worden aangeboden. De pensioenfondsen kunnen deze gegevens vervolgens gebruiken en hoeven dan zelf geen kopie meer van de gegevens te hebben en te onderhouden. Deze gegevens zijn niet zomaar voor iedereen beschikbaar. Partijen moeten een autorisatie hebben om deze informatie te mogen ontvangen. Door centraal de gegevens te ontsluiten wordt het proces van gegevensuitwisseling sneller, eenvoudiger, betrouwbaarder en bovendien goedkoper.

De ‘Verkenning Blockchainmogelijkheden’ is een vervolg op een experiment van APG en PGGM uit 2018 waarbij blockchaintechnologie is ingezet voor het administreren van pensioenen. In deze verkenning gaan we, samen met APG, in een beveiligde omgeving d.m.v. blockchaintechnologie proefdraaien met het beschikbaar stellen van persoonsgegevens. Op basis van deze verkenning wordt een rapport met aanbevelingen en mogelijke scenario’s voor een vervolg geleverd.

Uit bovenstaande blijkt dat identiteitsgegevens steeds meer een centraal onderdeel van kritieke bedrijfsprocessen worden. Dat vraagt om innovatie bij de overheid. RvIG richt zich dan ook op de toekomst en onderzoekt diverse vormen om identiteitsgegevens op een digitale en veilige manier beschikbaar te maken. RvIG participeert daarvoor in diverse innovatieve samenwerkingsverbanden op het gebied van (digitale) identiteit.