Wet Digitale Overheid en eID

De overheid wil dat mensen makkelijk en veilig kunnen inloggen bij de overheid en bij private organisaties die een publieke taak uitvoeren zoals organisaties in de zorg en in het pensioenfondsen. Dit beleid wordt eID (elektronische identiteit) genoemd en wordt vastgelegd in de Wet Digitale Overheid.

Keuze inlogmethode

Mensen hoeven in de toekomst niet meer verplicht met hun DigiD in te loggen, maar kunnen kiezen voor de inlogmethode die zij prettig vinden. De inlogmethoden moeten voldoen aan strenge (beveiligings)eisen. De eisen zijn gebaseerd op de Europese veiligheidsregels (de eIDAS-verordening).

De nieuwe inlogmethoden onder eID worden naar verwachting in 2019 verplicht voor de hele overheid en een aantal door de overheid gereguleerde sectoren, zoals zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Het gaat hierbij expliciet over het verlenen van dienstverlening door de overheid welke een hoog beveiligingsniveau vraagt. Dit wordt vastgelegd in de Wet Digitale Overheid (WDO), die waarschijnlijk vanaf medio 2019 geldt.

Veilig en betrouwbaar inloggen

De Wet digitale overheid heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar kunnen inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid dan het huidige DigiD. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU-richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. De wet ligt nu ter bespreking in de Tweede Kamer. Naar verwachting treedt de wet op 1 juli 2019 in werking.