Handhavingskader uitvoering Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001

Het handhavingskader uitvoering Paspoortwet en Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 is goedgekeurd door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.