Verordening veiligheidskenmerken biometrische kenmerken (EU)

Verordening (EG) Nr. 2252/2004 betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten.