Gegevensuitwisseling

BPR2001-U82575 Uitwisseling van persoonsgegevens tussen Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba.