Begeleidende brief circulaire registreren briefadres in BRP

Deze brief hoort bij circulaire 2016-0000656211. Deze circulaire behandelt de verschillende aspecten van het registreren van een briefadres in de basisregistratie personen.