'Protocolfouten in het berichtenverkeer' - Kwaliteitsbrochure 17

Kwaliteitsbrochure nummer 17, maart 1999, pagina 6 tot en met 7: Aandacht voor de foutsituaties en de berichten die daaruit voortkomen.