'De noodzaak van versiebeheer' - Kwaliteitsbrochure 18

Kwaliteitsbrochure nummer 18, juni 1999, pagina 11: In de GBA-regelgeving is voorgeschreven dat gemeenten en afnemers wijzigingen in de apparatuur en programmatuur moeten doorgeven aan agentschap BPR.