Taakverdeling RvIG en NVVB

Deze pagina geeft de taakverdeling weer van de Frontoffice van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). Je ziet hier met met welk soort vragen je waar terecht kunt.

Frontoffice RvIG vragen over:

 • Wet en Regelgeving
  * Bijhoudingsprocedures
  * Correctieprocedures
 • Reisdocumenten
 • BSN
  * Fouten BSN
 • PIVA
  * Koppeling BRP Openbare Lichamen en Caribische landen
 • Overig
  * Kwaliteitsmotor
  * Terugmeldvoorziening
  * Adreskwaliteit en - fraude
  * Handleiding Uitvoeringsprocedures
  * Register Niet-ingezetenen
  * Logisch Ontwerp
  * eID
   

NVVB Adviesbureau vragen over:

 • Basisautorisatie

            * Burgelijke stand
            * Afstammingsrecht
            * Familierecht
            * Naamsrecht
            * Rijbewijs
            * Identiteisdocumenten
            * Vreemdelingenrecht
            * Landeninformatie
            * Huisvesting
            * Gegevensverstrekking
            * Nationaliteitsrecht
            * Optie en naturalisatie
            * Brondocumenten
            * Huwelijk
            * Echtscheiding
            * Geregistreerd Partnerschap
            * Internationaal Privaatrecht
            * Overlijden
            * Verklaring Omtrent het Gedrag
            * Gezag
            * Verkiezingen