Taakverdeling RvIG en NVVB

Dit document geeft de taakverdeling weer van de Frontoffice van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). U kunt hierin zien waar u met welk soort vragen terecht kunt.