Inschrijven in de Registratie Niet-Ingezetenen

U komt voor korte tijd naar Nederland en u gaat zich inschrijven bij een van de 19 loketten van de Registratie Niet-ingezetenen (RNI) of u bent al ingeschreven.Op deze pagina volgt uitleg over deze inschrijving.

Als u naar Nederland komt om hier bijvoorbeeld een paar maanden te werken of studeren, heeft u een burgerservicenummer (BSN) nodig. Om een BSN te krijgen moet u zich laten inschrijven in de RNI. De RNI is onderdeel van de Basisregistratie Personen (BRP).U wordt ingeschreven in de RNI als u:

 • korter dan vier maanden (in een aaneengesloten periode van zes maanden) in Nederland wilt wonen;
 • vlak over de grens woont maar in Nederland werkt.
 • in Nederland heeft gewoond maar nu in het buitenland woont, bijvoorbeeld omdat u met pensioen bent;

Er zijn 19 RNI-loketten in Nederland waar niet-ingezetenen terecht kunnen: voor inschrijving, om wijzigingen door te geven en voor uittreksels. Tonen van identiteitsbewijs is altijd verplicht aan het loket.

Burgerservicenummer (BSN)

Door uw inschrijving in de RNI krijgt u een Burgerservicenummer (BSN). In Nederland heeft u een BSN nodig om te kunnen werken. Ook als u een woning koopt of huurt, kinderen inschrijft op school of naar een huisarts of ziekenhuis gaat. Het BSN is ook uw persoonsnummer voor uw contact met de Nederlandse overheid. Dit nummer helpt om bijvoorbeeld persoonsverwisselingen te voorkomen.

Als u gaat werken, geeft u uw BSN zelf door aan uw werkgever. Daarmee regelt de werkgever een aantal zaken met bijvoorbeeld de Belastingdienst en het pensioenfonds. Een BSN betekent niet automatisch dat u een werkvergunning heeft om in Nederland te mogen werken. Op basis van een inschrijving in de RNI kunt u geen rechten ontlenen aan werken en wonen in Nederland.

Veelgestelde vragen

Welke gegevens zijn of worden geregistreerd bij inschrijving?

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • naam, geboortedatum en -plaats en land, geslacht;
 • nationaliteit;
 • woonadres buiten Nederland.

Hoe geef ik wijzigingen in mijn gegevens door?

Bij de gemeenten met een RNI-loket kunt u een wijziging in de geregistreerde gegevens doorgeven. Als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of aanvullen (bijvoorbeeld als uw geboorteplaats ontbreekt) dan moet u een identiteitsbewijs meenemen.
De wijziging wordt binnen enkele dagen verwerkt. Het wijzigen van uw persoonsgegevens is kosteloos.

Wat gebeurt er met mijn gegevens (ook als ik vertrek uit Nederland)?

Uw geregistreerde gegevens blijven bewaard en u houdt altijd uw BSN. Als u later weer voor korte tijd naar Nederland komt, hoeft u geen nieuw BSN aan te vragen en dus hoeft u ook niet meer naar een RNI-loket te komen.

Wat moet ik doen als ik langer dan 4 maanden in Nederland blijf?

Bent u van plan om langer dan 4 maanden in Nederland te blijven? Dan moet u zich als ingezetene laten inschrijven in uw woongemeente. U bent verplicht dit binnen 5 dagen na uw aankomst in Nederland te doen. Als uw partner en/of kinderen ook langer dan 4 maanden in Nederland willen blijven, dan moeten ook zij zich persoonlijk bij een gemeente inschrijven.

Wat moet ik doen als ik na 4 maanden langer in Nederland wil blijven?

Ook dan moet u zich als ingezetene laten inschrijven in uw woongemeente. Als uw partner en/of kinderen ook langer dan 4 maanden in Nederland willen blijven, dan moeten ook zij zich persoonlijk bij een gemeente inschrijven.

Heb ik een werkvergunning nodig?

Niet: als u staatsburger bent van:

 • een EU-land (Europese Unie)
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • IJsland
 • Zwitserland

Algemeen

 • Bij de eerste inschrijving krijgt u een afschrift van de inschrijving kosteloos mee.
 • Eenmaal ingeschreven, mag u altijd uw gegevens gratis inzien.U kunt ook een (gewaarmerkt) uittreksel uit de BRP aanvragen, daar zijn wel kosten aan verbonden. Om de gegevens in te zien, moet u zich identificeren.
 • Een RNI-loket kan een overzicht geven van de instanties waaraan de afgelopen 20 jaar persoonsgegevens zijn verstrekt. Ook hiervoor moet u zich identificeren. Voor dit overzicht hoeft u niet te betalen.
 • U kunt vragen om geheimhouding van bepaalde persoonsgegevens.

Neem altijd een identiteitsbewijs mee/ identificatieplicht

U moet zich in Nederland altijd kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart). Dus ook op uw werk. Uw werkgever maakt ook een kopie van uw identiteitsbewijs. Maar uw werkgever mag uw identiteitsbewijs niet houden.

Wanneer moet u uw identiteitsbewijs laten zien?

 • Op straat. Alleen als een politieagent of BOA (Buitengewoon opsporingsambtenaar) u ernaar vraagt.
 • In het openbaar vervoer. Als de conducteur, controleur of bestuurder erom vraagt.
 • In winkels, banken of andere openbare gebouwen. Als de bewaking erom vraagt.
 • Op uw werk. Als uw werkgever, een controleur van de Inspectie SZW of een inspecteur van de Belastingdienst erom vraagt. Uw werkgever maakt ook altijd een kopie van uw identiteitsbewijs.

Als iemand om uw identiteitsbewijs vraagt, mag u de ander ook om legitimatie vragen. Geef nooit uw identiteitsbewijs aan een ander.

Meer informatie over de RNI

Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, neem dan contact op met één van de 19 RNI-gemeenten of bel Informatie Rijksoverheid op telefoonnummer 1400 / +31 774 65 67 67.

Meer informatie over werken in Nederland

Meer informatie over visa en verblijfsvergunningen is te vinden op www.ind.nl.
Raadpleeg ook de brochure ‘Nieuw in Nederland’. Deze is te vinden op www.newinthenetherlands.nl (in diverse talen). U kunt hierin informatie vinden over uw rechten en plichten in Nederland maar ook over ziekenzorg en de belastingdienst.

Deze brochure is ook in andere talen beschikbaar.

This brochure is also available in other languages.