Informatieblad Levenloos geboren kind - Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

Heeft u een kind dat levenloos ter wereld is gekomen? Dan kunt u uw kind laten registreren in de BRP. Dit is geen verplichting. Registratie gebeurt alleen op uw verzoek en op het moment dat u daar behoefte aan heeft. Dit kan ook altijd nog op een later moment.Op deze pagina leest u wat registratie in de BRP inhoudt en waar u terecht kunt voor meer informatie.

Wat betekent registratie in de BRP?

Na de registratie van uw kind in de BRP kunt u de gegevens van uw kind inzien via MijnOverheid.nl bij uw persoonlijke gegevens. Ook kunt u uw gemeente vragen om een uittreksel van de BRP, waarop uw kind en uw eventuele andere kinderen vermeld staan.
Hiernaast kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand de gegevens van uw kind zien. Andere overheidsinstanties hebben geen inzage.

Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Alle informatie en voorwaarden voor registratie over dit onderwerp vindt u op de website: www.rijksoverheid.nl.

U kunt bij vragen contact opnemen met uw gemeente.