Informatieblad Levenloos geboren kind - Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

Heb je een kind dat levenloos ter wereld is gekomen? Dan kun je je kind laten registreren in de BRP. Dit is geen verplichting. Registratie gebeurt alleen op jouw verzoek en op het moment dat jij daar behoefte aan hebt. Dit kan ook altijd nog op een later moment. Op deze pagina lees je wat registratie in de BRP inhoudt en waar je terecht kunt voor meer informatie.

Wat betekent registratie in de BRP?

Na de registratie van jouw kind in de BRP kun je de gegevens van jouw kind inzien via MijnOverheid.nl bij jouw persoonlijke gegevens. Ook kun je aan jouw gemeente vragen om een uittreksel van de BRP, waarop jouw kind en jouw eventuele andere kinderen vermeld staan.
Hiernaast kan alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand de gegevens van jouw kind zien. Andere overheidsinstanties hebben geen inzage.

Waar kun je terecht voor meer informatie?

Alle informatie en voorwaarden voor registratie over dit onderwerp vind je op de website: www.rijksoverheid.nl.

Je kunt bij vragen contact opnemen met je gemeente.