Informatieblad Levenloos geboren kind - Registratie in de Basisregistratie Personen (BRP)

Heeft u een kind dat levenloos ter wereld is gekomen? Dan kunt u uw kind laten registreren in de BRP. Dit is geen verplichting. Registratie gebeurt alleen op uw verzoek en op het moment dat u daar behoefte aan heeft. Dit kan ook altijd nog op een later moment. In dit informatieblad leest u wat registratie in de BRP inhoudt en waar u terecht kunt voor meer informatie.