Corporate brochure Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

In onze corporate brochure leest u waar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens voor staat. Uw identiteitsgegevens zijn veilig bij ons.

Verder vindt u in de brochure informatie over:

  • identiteitsdocumenten;
  • identiteitsfraude;
  • adreskwaliteit;
  • missie en visie;
  • onze 4 hoofdtaken;
  • organisatiestructuur.