Uitwisseling persoonsgegevens binnen het Koninkrijk

Onderhavige circulaire betreft de vervanging van twee eerdere circulaires inzake de uitwisseling van persoonsgegevens tussen Nederland, Aruba, Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met de inwerkingtreding van de Wet basisregistratie personen (de Wet BRP) op 6 januari 2014.