Eindrapport Adresonderzoek 2014

De gehele overheid maakt gebruik van persoonsgegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP). De kwaliteit van de gegevens in de BRP is daarom van groot belang. Om deze kwaliteit verder te verbeteren heeft het ministerie van BZK de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen en laat bovendien onderzoek doen naar de kwaliteit van de BRP.

Voor u ligt de eindrapportage van dit onderzoek, onderdeel van het project Samen Werken aan Adreskwaliteit. In dit project wordt de aanpak, die in 2013 door ICTU werd ontwikkeld in het kader van het project Samen Leren, breder toegepast en verder verfijnd. Door direct op pad te gaan en (risico-)adressen te bezoeken (risicogestuurde huisbezoeken) stellen gemeenten aan de deur vast of de op dat adres geregistreerde personen daar volgens de bewoner ook wonen. Wanneer daarbij verschillen geconstateerd worden (‘adres of persoon niet correct’) is dat voor de gemeente aanleiding om langs de daarvoor gebruikelijke weg nader onderzoek te doen en uiteindelijk de gegevens in de BRP aan te passen.