Circulaire BRP en woonfraude 2016

Deze circulaire vervangt de circulaire van 6 januari 2014 waarmee de minister (opnieuw) aandacht en medewerking vraagt bij het voorkomen en bestrijden van woonfraude in relatie tot de Basisregistratie Personen.