Meldingsformulier VRS - contactpersonen gemeenten

Via dit formulier kun je de (technische) contactpersonen van je gemeente doorgeven voor programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS). Deze contactpersonen krijgen instructies over de implementatie van de functionaliteiten die dit programma de komende jaren oplevert.

Toelichting Meldingsformulier VRS contactpersonen gemeente

1e en 2e contactpersoon

U wordt gevraagd één of twee contactpersonen door te geven, afhankelijk van de grootte van uw organisatie. Deze contactperso(o)n(en) is/ zijn het eerste aanspreekpunt voor het programma VRS inzake de implementatie.

Technisch contactpersoon

U wordt gevraagd de contactgegevens van een technisch beheerder door te geven. De technisch contactpersoon is het aanspreekpunt indien er lokale technische acties nodig zijn. Denk hierbij aan het installeren van pkio certificaten of zorgdragen voor de technische verbinding naar de centrale voorzieningen.

Ondertekening

Het meldingsformulier gemeente dient te worden ondertekend door de burgemeester of de gemandateerde. Dit kan bijvoorbeeld ook het hoofd Burgerzaken zijn.

Aanmelden van contactpersonen bij RvIG

Het aanmelden of wijzigen van contactpersoongegevens vindt plaats door middel van Secure Transfer. Secure Transfer maakt het mogelijk om veilig bestanden uit te wisselen. Het toezenden van het ingevulde en ondertekende contactformulier gaat als volgt.

Gegevens medewerker

Naam: RvIG
E-mailadres: info@rvig.nl.

Uw gegevens

Naam: uw naam
E-mailadres: uw emailadres

Afronden

Na het invullen van de velden klikt u vervolgens op de button << volgende >>. U ontvangt hierna een bevestiging dat er een mail met een link naar uw – zojuist ingegeven – e-mailadres is gestuurd. Door op de link in de mail te klikken wordt u doorgeleid naar een vervolgscherm waar u de mogelijkheid heeft het meldingsformulier te uploaden en deze vervolgens te versturen naar RvIG.