Memorie van toelichting voorstel wet Burgerservicenummer

Dit wetsvoorstel introduceert een algemeen persoonsnummer voor gebruik door overheidsorganenĀ  en daartoe aangewezen andere organisaties. Dit algemene persoonsnummer treedt in de plaats van het bestaande sociaal-fiscaalnummer.