Hoofdlijnen expertmeeting identiteitsmanagement in 2030

Eind 2015 is een white paper verschenen met de resultaten van een internationale expertmeeting over identiteitsmanagement in 2030. Deze expertmeeting vond plaats op 1 en 2 juli 2015, in Den Haag. De belangrijkste conclusies uit de white paper staan in dit document.