Overzicht wijzigingen in de Landelijke Tabellen 32, 34 en 37 van februari 2016

In februari 2016 wordt een groot aantal wijzigingen doorgevoerd in drie Landelijke Tabellen GBA/RNI (Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens/Registratie Niet-Ingezetenen). Het betreft de tabellen: 32 (Nationaliteitentabel), 34 (Landentabel) en 37 (Tabel Reden opnemen/beëindigen nationaliteit).

In dit document worden de wijzigingen toegelicht en de gewijzigde tabelregels in detail opgesomd. De wijzigingen in de tabelregels zijn in ‘vet’ weergegeven.