Logisch ontwerp GBA versie 3.12

Het Logisch ontwerp Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (LO GBA) beschrijft de eisen aan de systemen van de beheerders en afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP).

Op 1 juli 2019 treedt versie 3.12 van het Logisch Ontwerp in werking.