HUP versie 3.2A

De Handleiding Uitvoeringsprocedures, hierna te noemen handleiding of HUP, is een ondersteunend document voor medewerkers van gemeenten die persoonsgegevens bijhouden in de basisregistratie personen (hierna BRP).

In versie 3.2A is In hoofdstuk 6.2.1 bij de beschrijving van de ingangsdatum geldigheid, 04.85.10, het voorbeeld ‘optieverklaring’ gewijzigd in ‘optiebevestiging’. De optiebevestiging is ook opgenomen in Bijlage 2 Brondocumentomschrijvingen.