Werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (WIR)

De werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (hierna te noemen WIR) is een ondersteunend document voor medewerkers van RNI-loketten die persoonsgegevens bijhouden in de RNI.
 

Wijzigingen WIR versie 1.5

  • In het hele document is ‘predikaat’ gewijzigd in ‘predicaat’;
  • Tekst ‘buitenlandse en tijdelijke nooddocumenten’ aangevuld met een toelichting (H 3.2);
  • Verzoek tot verwijderen gegevens na adoptie kan uitsluitend door de geadopteerde persoon van 16 jaar en ouder (H 11.1);
  • Tekst toegevoegd onder ‘Beschrijving document’ (H 4.2.4.2).