Werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (WIR)

De werkinstructies Registratie Niet-ingezetenen (hierna te noemen WIR) is een ondersteunend document voor medewerkers van RNI-loketten die persoonsgegevens bijhouden in de RNI.
 

Wijzigingen WIR versie 1.3

  • Begin 2021 is het formulier ‘Verzoek tot inschrijving in de RNI’ in gebruik genomen. Het formulier wordt verplicht gebruikt bij eerste inschrijving in de RNI. Het formulier is toegevoegd aan de te gebruiken brondocumenten en wordt gescand en opgenomen in het dossier.
Pagina Hoofdstuk
8 2.7
18 4.2
24 4.2.4
25 4.2.4
26 4.2.4
28 4.2.4
60 10
63 10
64 10
65 10
66 10
  • Bij het registreren van contactgegevens wordt het scherm aangepast aan de taal van het paspoort van betrokkene.
Pagina Hoofdstuk
30 4.2.6
  • Voor het actualiseren/corrigeren van het buitenlands adres wordt het wijzigingsformulier geprint vanuit de applicatie.
Pagina Hofdstuk
51 8.1
52 8.2
  • Tekst uittreksel contactgegevens aangepast.
Pagina Hoofdstuk
58 9.4
  • Uitbreiden toestemming registratie contactgegevens toegevoegd.
Pagina Hoofdstuk
68 11.3
  • Gebruik wijzigingsformulier bij wijzigen contactgegevens, schermafbeelding gewijzigd en wijziging procedure als betrokken niet meer in de RNI staat.
Pagina Hoofdstuk
69 11.3 (+ schermafbeelding)
70 11.3
71 11.3