Logisch Ontwerp GBA versie 3.13a

Het Logisch ontwerp Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (LO GBA) beschrijft de eisen aan de systemen van de beheerders en afnemers van de Basisregistratie Personen (BRP).

Het Logisch Ontwerp versie 3.13a is op 4 oktober 2020  in werking getreden.