Wijzigingsvoorstellen Logisch Ontwerp 3.14

In dit document zijn de wijzigingsvoorstellen van het Logisch Ontwerp (LO) 3.14 uitgebreid uitgewerkt.

Een beknopte uitwerking vind je op de bijbehorende webpagina Wijzigingen Logisch Ontwerp 3.14.