Kenmerken Nederlandse identiteitskaart 2021

Met ingang van 2 augustus 2021 wordt een nieuw model van de Nederlandse identiteitskaart geïntroduceerd. Door de toevoeging van de EU vlag met letters NL, een gewijzigd kinegram en twee vingerafdrukken van de kaarthouder in de chip (net als het paspoort) voldoet dit nieuwe model aan de eisen van de Europese verordening 2019/1157.
De Nederlandse identiteitskaart is maximaal 10 jaar geldig. Voor kinderen die jonger zijn dan 18 jaar is de maximale geldigheidsduur van de Nederlandse identiteitskaart 5 jaar.
Deze brochure geeft informatie over de (echtheids)kenmerken die zijn toegepast in het nieuwe model, waar de kenmerken zich op de identiteitskaart bevinden en hoe de kenmerken gecontroleerd kunnen worden. De brochure is beschikbaar in het Nederlands en Engels.