Versie 3.6 Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP)

De Handleiding Uitvoeringsprocedures, hierna te noemen handleiding of HUP, is een ondersteunend document voor medewerkers van gemeenten die persoonsgegevens bijhouden in de basisregistratie personen (hierna BRP).

De HUP, versie 3.6 bevat de volgende wijzigingen:

 • Bijlage E Beheervoorziening BSN is geen onderdeel meer van LO BRP. Daar waar in de HUP wordt verwezen naar LO GBA Bijlage E wordt nu verwezen naar de Handreiking BSN voor Burgerzaken en RNI. Hyperlinks zijn toegevoegd;
 • Toelichting over Wet tegengaan huwelijksdwang opgenomen (H 5.3, p 102);
 • Toelichting over latere vermelding echtscheiding buitenland op Nederlandse huwelijksakte opgenomen (5.4 onder 'Aanwijzingen’, p 104);
 • Tekst toegevoegd in procedure Vernietiging van een erkenning bij onjuist verklaren historische categorieën (H 5.12.1.2 en H 5.12.2.1, p 126);
 • Tekst toegevoegd bij rubriek 04.85.10 in procedure Beëindigen bijhouding nationaliteit bij opnemen Nederlandse nationaliteit (H 6.2.7, p 148);
 • In de procedure Correctie ten onrechte opgenomen categorie is de tekst bij rubriek 04.82.30 gewijzigd (H 6.2.15, p 154). Sluit aan bij H 7.3 Correcties;
 • Tekst toegevoegd over het niet wijzigen rubriek 12.35.70 na vermissing reisdocument (H 6.7.2, p 171);
 • Tekst Deelresultaat adresonderzoek aangepast (H 6.9, p 180);
 • Tekst toegevoegd bij ‘Het beëindigen van een onderzoek’ (6.9.3, p 182);
 • In procedure 7.2.1 Verwijderen van gegevens na adoptie tekst toegevoegd over het verwijderen van onjuiste historische categorieën (H 7.2.1.1 en H 7.2.1.2, p 185);
 • In procedure 7.2.2 Verwijderen van gegevens na geslachtswijziging tekst toegevoegd over het verwijderen van onjuiste historische categorieën, tekst toegevoegd onder ‘Verwijderen historische gegevens’ en onder ‘Verwijderen nieuwe gegevens’ en het tekstblok over wijzigen aktenummer toegevoegd onder gerelateerden H 7.2.2.1 en H 7.2.2.2, p 185 - 187;
 • In procedure Levenloos geboren kind, onder ‘situatieschets’ tekst aangepast conform Verzamelwet BRP (H 7.18, p 233);
 • In Bijlage 1 Aktenummers (p 254), onder Inschrijvingsakten (Haagse akten) de codes bij akten van overlijden aangepast: Overlijden (inschrijving buitenlandse akte op verzoek, artikel 1:25 BW code gewijzigd in 2XA en Overlijden (inschrijving buitenlandse akte op verzoek, artikel 1:25 BW) mbt MH 17 code 2VA toegevoegd;
 • In Bijlage 2 Brondocumentomschrijvingen (p 259) twee aanbevolen afkortingen toegevoegd: uitspraak vaststelling niet-Nederlander en uitspraak vernietiging erkenning.