Versie 3.7 Handleiding Uitvoeringsprocedures (HUP)

De Handleiding Uitvoeringsprocedures, hierna te noemen handleiding of HUP, is een ondersteunend document voor medewerkers van gemeenten die persoonsgegevens bijhouden in de basisregistratie personen (hierna BRP). Versie 3.7 is op 1 januari 2023 in werking getreden

De HUP, versie 3.7 bevat de volgende wijzigingen:

In het Logisch Ontwerp 4.2 zijn de volgende termen gewijzigd:

  • ‘RNI-DEEL-PL’ en ‘RNI-GBA-PL’  zijn nu ‘PL van een nooit ingezetene’ en ‘PL van een voormalig ingezetene’;
  • PGK-module is nu PBK module;
  • GBA is gewijzigd in BRP (behalve daar waar wordt verwezen naar het oude GBA-systeem).

Op 1 januari 2023 wijzigen de regels over gezag na erkenning. Dit is te vinden in de hoofdstukken 5.1 Geboorte en 6.6 Gezagsverhouding.