Logisch Ontwerp BRP 4.1

Op 22 oktober treedt versie 4.1 van het Logisch Ontwerp BRP (LO BRP) in werking.

In deze versie van het LO zijn vijf wijzigingsvoorstellen opgenomen.

  • W147 Beperking verwijderen gegevens op Persoonslijst adoptiekind (deze wijziging geldt al sinds 1 januari 2022, maar het LO moest hier nog op worden aangepast)
  • W148 Correctie W85 Documentindicatie (kleine aanpassing die ook historische documentindicaties verwijdert)
  • W149 Correctie W15 Dubbelloop (kleine aanpassing in BRP-V om het nieuwe onderzoeksgegeven [089999 of 589999] ook in de historie mee te verstrekken)
  • W154 Bereikbaarheidsgegevens arbeidsmigranten (Aanvullende contactgegevens worden geregistreerd in de RNI)
  • W158 Tabelberichten ook via Webservice StuurGBABericht (relevant voor afnemers die niet meer zijn aangesloten op de Berichtendienst]

De wijziging W162 HaalCentraal (beschikbaar maken van de API-interface voor de 20 pilotdeelnemers) wordt in een latere versie van het LO doorgevoerd.