Logisch Ontwerp BSN

Het Logisch Ontwerp BSN bestaat uit vijf hoofdstukken en vijf bijlagen. Het eerste hoofdstuk bestaat uit de inleiding, de leeswijzer en de beschrijving van de context. Het tweede hoofdstuk beschrijft de hoofdlijnen van de inrichting. In het derde hoofdstuk wordt de werking van het systeem beschreven. Het vierde hoofdstuk bevat informatie over de foutafhandeling. Het vijfde hoofdstuk beschrijft de operationele eisen aan de Beheervoorziening BSN.