Eindrapport impactanalyse programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS )

De VNG heeft in opdracht van RvIG recent een impactanalyse voor het programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel uitgevoerd. De impactanalyse geeft inzicht in de uitvoerbaarheid en de impact van de verbetering van het reisdocumentenstelsel op de gemeentelijke organisaties.