Controle instrumenten afnemers

Het GBA-projectbureau voert bij een aantal 'pilotgemeenten' een aantal tests en controles uit om de correcte implementatie en werking van de autorisatietabelregels na te gaan. 

Maar niet alle op het GBA-netwerk aangesloten gemeenten worden zo gecontroleerd. In dit document wordt beschreven welke mogelijkheden een afnemer heeft om actief te controleren hoe zijn tabelregel geïmplementeerd is.