Logisch Ontwerp PGK 1.1.c

Uitleg over hoe de PGK-module werkt, en aan welke eisen het moet voldoen. De eisen kunnen wijzigen.