Invulhulp Artikel 22

Invulhulp bij het formulier artikel 22 van het Register paspoortsignaleringen.

MENU:
Opslaan als: Tussentijds opslaan van het formulier is mogelijk
Printen: Printen is mogelijk wanneer alle verplichten velden zijn ingevuld
Reset: Alle gegevens worden gewist

VRAAG

1.Te vermelden: Hier betreft het een nieuw signaleringsverzoek
   Te handhaven: Hier gaat het om de handhaving van een bestaande signalering.
   Te wijzigen: Hier gaat het om een wijziging van een bestaande signalering.

2. Hier de gegevens invullen van de persoon die gesignaleerd dient te worden.

3. Één keuzemogelijkheid invullen.

4. Hierbij geldt het volgende:

  • Indien de totale vordering minder bedraagt dan €5.000,- wordt het verzoek tot opneming of handhaving in het Register Pas-poortsignalering niet gehonoreerd;
  • Indien de totale vordering minder dan €5.000,- gaat bedragen (na aflossing) dient een verzoek tot opheffing van de signalering ingediend te worden;
  • Bij een totale vordering hoger dan €45.000,- kan de betrokkene ook opgenomen worden in het Opsporingsregister;
  • Wanneer de totale vordering minder dan €45.000,- gaat bedra-gen (na aflossing) wordt betrokkene uit het Opsporingsregister verwijderd als de signalerende instantie een wijziging heeft gestuurd;
  • Wanneer een betalingsregeling is getroffen met betrokkene en de schuldhoogte is gewijzigd, dient dit doorgegeven te worden middels een wijzigingsformulier.

5. Wanneer hier ‘ja’ is aangevinkt dan wordt betrokkene in kennis gesteld over de opname in het Register Paspoortsignalering middels een kennisgevingbrief.

6. Hier de contactgegevens invullen van de bevoegde medewerker die verdere informatie over de signalering kan verstrekken.
Deze contactgegevens worden ook aan de burger verstrekt indien ‘ja’ is aangevinkt bij punt
7. Bij de indienende instantie dient een dossier aanwezig te zijn.
Dit dossier niet meesturen naar RvIG!
8. Hier de contactgegevens invullen van de hiertoe bevoegde medewerker.
Wanneer geen eigen briefpapier aanwezig is dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid uw logo toe te voegen op het formulier. Na aanvinken van het hokje verschijnt de mogelijkheid de gegevens van de organisatie in te vullen. Voor het toevoegen van het logo dient u te klikken op het vierkant. Het logo dat u hier toevoegt komt links bovenaan op het formulier te staan, en wordt afgedrukt.