Invulhulp Artikel 24b Verzoek

Invulhulp bij het formulier artikel 24b Verzoek van het Register paspoortsignaleringen.

MENU:
Opslaan als: Tussentijds opslaan van het formulier is mogelijk
Printen: Printen is mogelijk wanneer alle verplichten velden zijn in-gevuld
Reset: Alle gegevens worden gewist

VRAAG

  1. Te vermelden: Hier betreft het een nieuw signaleringsverzoek
    Te handhaven: Hier gaat het om de handhaving van een bestaande signalering
  2. Hier de gegevens invullen van de persoon die gesignaleerd dient te worden
  3. Meerdere redenen zijn aan te vinken.
  4. Hier de contactgegevens invullen van de medewerker die verdere informatie over de signalering kan verstrekken, en het zaak/correspondentienummer.
  5. Wanneer hier ‘ja’ is aangevinkt dan wordt betrokkene in kennis ge-steld over de opname in het Register Paspoortsignalering middels een kennisgevingbrief.
  6. Hier de contactgegevens invullen van de medewerker die verdere informatie over de signalering kan verstrekken.Deze contactgegevens worden ook aan de burger verstrekt indien ‘ja’ is aangevinkt bij punt 5.
  7. Bij de indienende instantie dient een dossier aanwezig te zijn. Dit dossier niet meesturen naar RvIG!
  8. Hier de contactgegevens invullen van de hiertoe bevoegde medewer-ker.

Hier de contactgegevens invullen van de hiertoe bevoegde medewerker. Wanneer geen eigen briefpapier aanwezig is dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid uw logo toe te voegen op het formulier. Na aanvinken van het hokje verschijnt de mogelijkheid de gegevens van de organisatie in te vullen. Voor het toevoegen van het logo dient u te klikken op het vierkant. Het logo dat u hier toevoegt komt links bovenaan op het formulier te staan, en wordt afgedrukt.